HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

ضرورت مشاوره حقوقی قبل از تنظیم قرارداد

Rate this item
(1 Vote)

شماره تماس با وکیل قرارداد، قراردادها: 88019244-88019243

برای تنظیم یک قرارداد که از نظر قانونی معتبر باشد و بتوان بر اساس آن اقدام نمود، لازم است با قسمت هایی از قانون مدنی آشنا بود تا بتوان بر اساس آن قراردادی حقوقی تنظیم نمود.

آنچه در قانون مدنی در تعریف عقد آورده شده است عبارت است از اینکه؛

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

بنابراین اولین قدم برای منعقد نمودن یک قرارداد آشنایی با تعریف عقد می باشد که در صورت وجود شرایط تعیین شده در تعریف می توان به تنظیم قرارداد حقوقی پرداخت. به عبارتی دیگر شرط انعقاد یک قرارداد وجود ارکان و عناصر عقد می باشد

این عناصر که شناسایی آنها نیازمند مشاوره حقوقی می باشد عبارت است از:
طرفین تعهد
موضوع تعهد
رابطه حقوقی:

رابطه ای که به موجب آن متعهد له می تواند الزام متعهد را به ایفاء تعهد خود درخواست کند. در حقیقت این رابطه، رابطه ای است که از ضمانت اجرا برخوردار است و طلبکار به واسطه تسلطی که بر اموال بدهکار پیدا می کند، می تواند با استفاده از دارایی او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند.

علاوه بر وجود ارکان و عناصر بالا شروطی نیز یرای تحقق وجود داشته باشد تا بتوان تعهد ایجاد شده را نوعی تعهد حقوقی به شمار آورد و شناسایی این شروط نیازمند دانش حقوقی است، در غیر اینصورت امکان بی تاثیر بودن تعهد و عدم اجرای آن در آینده وجود خواهد داشت.

این شروط عبارتند از:

- توافق دو یا چند اراده که نماینده دو نفع گوناگون باشد
- محصول مشترک دو اراده باشد. یعنی توافق دو انشاء باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن
جنبه انشایی داشته باشد ( یعنی موجد اثر حقوقی باشد )
- نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد باشد و نه وعده دوستانه و اخلاقی. به عبارت دیگر؛ تراضی آمیخته به التزام باشد.

آنچه در فوق در تعریف عقد و عناصر آن ذکر شد از جمله وجوه تمایز ابتدایی تعهدات حقوقی از تعهدات اخلاقی می باشد برای ایجاد تمایز بین تعهدات حقوقی و اخلاقی، طرفین عقد نیاز به تنظیم نوشته ای حقوقی داند که بتوان بر آن نام تعهد حقوقی را جاری ساخت که دارای ضمانت اجرای قانونی نیز باشند.
برای قابلیت بقای یک عقد نیز آشنایی با اقسام عقود از جمله عقود لازم و جایز نیز ضروری به نظر می رسد
برای آشنایی مقدماتی با عقد لازم و جایز، به تعریف این عقود در زیر می پردازیم:

عقد لازم:
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

عقد جایز:
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند
از جمله مواد مهمی که در قانون مدنی به قسمت قرارادها اختصاص دارد و در ک آن نیازمند دانش حقوقی در این زمینه می باشد، عبارت است از:

شرایط اساسی برای صحت معاملات

در واقع برای اینکه معامله ( قراردادی ) به صورت صحیح واقع شود و بتوان آثار یک قرارداد حقوقی را بر آن بار نمود، باید دارای شرایطی باشد که این موارد عبارتند از:

قصد طرفین و رضای آنها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله

از موارد مهم دیگری که در انعقاد قراردادها بسیار به چشم می خورد، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد است که به دلیل ارتباطی که با مسائل مادی پیدا می کند باید در یک بند بصورت کامل و دقیق، ضمن آشنایی با مواد قلنونی مطرح شده در این زمینه، تنظیم گردد
شروط ضمن عقد نیز به دلیل اینکه گاهی می توانند موجب بطلان عقد شوند نیز باید به صورت دقیق و با داشتن اطلاعات حقوقی تنظیم شوند و در ضمن عقد گنجانده شوند
شروط ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
2) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
3) شرطی که نامشروع باشد

شروط ذیل باطل و مبطل عقد است:

1) شرط خلاف مقتضای ذات عقد ( منظور از مقتضای ذات عقد اثری است که اگر از عقد گرفته شود، جوهره آنچه که مورد تراضی است از بین برود. مانند انتقال مالکیت در بیع )
2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین بشود.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search