HOT NEWS
اگر در دعوای حقوقی خود به بن بست رسیده اید، ما برای شما راهی خواهیم ساخت.
آرامش فردای شما نتیجه مشورت امروز با وکیل است.

تخفیف میزان خسارت

Rate this item
(1 Vote)

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243

طبق ماده 4 ق.م.م (ماده 4- دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.

3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.)

دادگاه می تواند در حکم صادره (نه پس از آن) میزان خسارت را در موارد گفته شده تغییر دهد.

خسارت نتیجه فعلی می باشد که اغماض باشد. مثلا عرفا مردم ته سیگار خود را بیرون می اندازند حال اگر در اثر این فعل خرمنی سوخته باشد و خسارت زیادی وارد شود. با دو شرط:

1- غفلت عرفا قابل اغماض باشد.

2- جبران خسارت باعث تنگ دستی او می شود.

در بند سه مثلا روی آتشی نفت ریخته است و آن را تشدید کرده است.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی می باشد.

Search